Роль фірмового стилю у просуванні освітніх послуг (на прикладі приватних шкіл вивчення іноземної мови)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведені результати порівняння фірмового стилю приватних мережевих шкіл англійської мови, представлених на ринку освітніх послуг в Києві, узагальнено поняття фірмового стилю та його функцій. Встановлено, що фірмовий стиль є важливим у веденні бізнесу та залучення нових споживачів при наданні послуги. На конкретних прикладах було проаналізовано фірмовий стиль та були надані варіанти покращення фірмового стилю. The article presents the results of comparing the corporate identity of private online English language schools represented on the market of educational services in Kyiv; the authors also describe the concept of corporate identity and its functions. It has been found out that corporate style is important in doing business and attracting new customers in the provision of services. Corporate identity was analysed on some specific examples and options for improving of corporate identity were provided.

Опис

Ключові слова

логотип, кафедра маркетингу, фірмовий стиль, слоган, рекламна діяльність, corporate identity, slogan, logotype, advertising activities

Бібліографічний опис

Манич, Н. Є. Роль фірмового стилю у просуванні освітніх послуг (на прикладі приватних шкіл вивчення іноземної мови) / Н. Є. Манич, К. О. Галенко // Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 травня 2020 р. – Одеса : ГО Інститут інноваційної освіти, 2020. – C. 52–57.