Перспективний напрям в технології очищення транспортерно-мийної води в бурякоцукровому виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Якість транспортерно-мийної води має велике значення у виробництві цукру-піску і впливає на: потужність і ритмічність роботи заводу; роботу обладнання станції доочищення коренеплодів та бурякопереробного відділення; технологічні показники дифузійного соку, жомопресової води, втрати сахарози; витрату чистої технічної води; об’єми значно забруднених стічних вод; забезпечення екологічності підприємства. Quality Forwarder-water washing is important in the production of sugar and influences: the power and rhythm of the plant; work station equipment refining buryakopererobnoho roots and branches; technological indicators juice, zhomopresovoyi water loss sucrose; flow of clean process water; volumes significantly contaminated wastewater; ensuring environmental company.

Опис

Ключові слова

транспортерно-мийна вода, бурякоцукрове виробництво, технології очищення, transporter washing water, beet sugar production, cleaning technology, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Резніченко, Ю. Перспективний напрям в технології очищення транспортерно-мийної води в бурякоцукровому виробництві / Юрій Резніченко, Ігор Петриченко, Валерій Виговський // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 117.