Застосування метода Брандона для моделювання ціноутворення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлена стаття дає змогу побудови економетричних моделей на базі метода Брандона для оцінки поточної ринкової вартості товарів та послуг, розробки комп’ютерного методу розрахунку такої вартості, яка відповідає реальній ситуації. Шляхом порівняння оцінюваного об’єкту з аналогічними, за якими будується математична модель, коригується його продажна ціна з врахуванням побажань продавця та покупця.

Опис

Ключові слова

моделювання, економетрична модель, ринкова вартість, похибка, метод Брандона, моделирование, эконометрическая модель, рыночная стоимость, погрешность, метод Брандона, design, econometric model, market value, error, method of Brandon, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Медведєв, М. Г. Застосування метода Брандона для моделювання ціноутворення / М. Г. Медведєв, В. М. Романенко // Сучасні науково – методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 26-27 червня 2013 р. – 2013. – С. 65–67.