Визначення особливостей, що сприятимуть створенню та ефективному функціонуванню системи економічної безпеки на вітчизняних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена ключовим моментами успішної діяльності системи економічної безпеки на підприємствах України. Зазначені питання, яким необхідно приділити особливу увагу при створенні системи економічної безпеки на вітчизняних підприємствах. Також виокремлено проблеми, що можуть виникнути в процесі впровадження та функціонування системи економічної безпеки на підприємствах та можливі шляхи їх вирішення.
The work is dedicated to the success of the key moments of economic security in the Ukraine. These questions, which should focus on when creating a system of economic security to domestic enterprises. Also singled out problems that may arise during the implementation and operation of economic security for enterprises and their possible solutions.

Опис

Ключові слова

економічна безпека підприємства, система безпеки, economic security of enterprise, system of safety, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Іванюта, Т. М. Визначення особливостей, що сприятимуть створенню та ефективному функціонуванню системи економічної безпеки на вітчизняних підприємствах / Т. М. Іванюта // Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали ІІ між нар. наук.-практ. інтернет-конф., 30 січня 2013 р. - Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. - Том 1. - С. 352-354.