Використання генномодифікованих мікроорганізмів для трансформації технічного гліцерину у 1,3-пропандіол

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ферментація рекомбінантного штаму Е.coli К-12 ER2925 збільшила вихід 1,3-пропандіолу з технічного гліцерину. Використання даного штаму для конверсії гліцерину зменшує тривалість ферментації та сприяє досягненню високої селективності процесу синтезу 1,3-пропандіолу. Fermentation of recombinant E. coli strain K-12 ER2925 increased output 1.3-propanediol from glycerol technical. The use of this strain for the conversion of glycerol reduces fermentation and contributes to the high selectivity of the synthesis of 1,3-propanediol.

Опис

Ключові слова

технічний гліцерин, 1,3-пропандіол, генномодифіковані мікроорганізми, genetically modified organisms, 1,3-propanediol, technical glycerol, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пащенко, К. Використання генномодифікованих мікроорганізмів для трансформації технічного гліцерину у 1,3-пропандіол / Катерина Пащенко, Олена Волошина // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 641-642.