Спосіб виробництва молочно-білкового продукту (Патент на винахід № 117419)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід стосується способу виробництва молочно-білкового продукту, що включає попередній підігрів молока та коагулянта, коагуляцію білків молока з наступним видаленням молочної сироватки, причому як коагулянт використовують дисперговані плоди обліпихи з рН 2,6-2,7 в кількості 5-9 % до маси молока, процес коагуляції білків молока здійснюють за температури 63-67 °C протягом 3-5 хв, а видалення молочної сироватки проводять після утворення білково-ягідної основи.

Опис

Ключові слова

молоко, обліпиха, коагуляція, диспергація, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 117419 UA, МПК A23C 19/045 A23C 19/05 A23J 1/20 (2006.01) Спосіб виробництва молочно-білкового продукту / Грек О. В., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О., Дем'янів І. Ю. ; заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201703993 ; заявл. 24.04.2017 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14 , 2018 р.

Зібрання