SWOT-аналіз як основа формування маркетингової політики підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

SWOT-аналіз, SWOT-анализ, SWOT-analysis, маркетингова політика підприємства, маркетинговая политика предприятия, marketing policy enterprise, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Капінус, Л. В. SWOT-аналіз як основа формування маркетингової політики підприємства / Л. В. Капінус, О. П. Сологуб // Тези доповідей і виступів ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, Донецьк, 2006. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – С. 58-59.