Тема батьківщини у творчості Шевченка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлено значення творчості Шевченка в українській літературі, ставлення його до батьківщини. Deals with the value of Shevchenko in Ukrainian literature, his attitude to the homeland.

Опис

Ключові слова

письменник, творчість, Тарас Шевченко

Бібліографічний опис

Павлова, Т. Тема батьківщини у творчості Шевченка / Т. Павлова // Тарас Шевченко — світоч української духовності : всеукраїнська наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 17 березня 2014 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2014. - С. 52-53.