Альтернативні види палива – перспективний напрямок розвитку енергетичного комплексу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтовано перспективу переробки рослинної біомаси з метою залучення її до паливного балансу країни. Наведені результати досліджень паливних характеристик найбільш розповсюджених відновлюваних джерел енергії України – відходів деревини і сільськогосподарських виробництв. З метою визначення горючості проведено аналіз хімічного складу відходів деревини і лушпиння соняшника.

Опис

Ключові слова

рослинна біомаса, plant biomass, відходи деревини, wood waste, лушпиння соняшника, sunflower husks, відновлювальні джерела енергії, renewable energy sources, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Осьмак, О. О. Альтернативні види палива – перспективний напрямок розвитку енергетичного комплексу України / О. О. Осьмак, О. О. Серьогін // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. – № 1. – С. 53–58.

Зібрання