Комплекси купруму (ІІ) з анальгіном та використання їх у фармакології та аналітичній практиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метал-індикаторним методом досліджено комплексоутворення Cu(II) з анальгіном. Встановлені кількісні характеристики складу та стійкості дослідженої системи. Metal-indicator method investigated complexing Cu (II) with analginum. Established quantitative characteristics of the composition and stability of the investigated system.

Опис

Ключові слова

купрум, фармакологія, анальгін, copper, Pharmacology, analginum

Бібліографічний опис

Максименко, О. Комплекси купруму (ІІ) з анальгіном та використання їх у фармакології та аналітичній практиці / О. Максименко, Л. Галицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 705-706.