Розроблення технології реструктурованих формованих продуктів із м’яса птиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено розробленю технології реструктурованих формованих продуктів із м’яса птиці, що дає змогу розширити асортиментний ряд м’ясних продуктів з помірної вартості м’ясної сировини та забезпечити насення України доступним тваринним білком. The dissertation is devoted to the development of technology of meat products – restructured formed products from poultry meat, this making the widening of the assortment of reasonably priced products and supplying consumers with animal protein possible.

Опис

Ключові слова

м’ясо птиці, реструктурований продукт, антиоксидант NovaSOL-С, концентрат сироваткового білка КСБ-УФ, poultry meat, restructured product, antioxidant NovaSOL-C, whey protein concentrate KSB-UF

Бібліографічний опис

Змієвська, Т. М. Розроблення технології реструктурованих формованих продуктів із м’яса птиці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів» / Змієвська Тетяна Миколаївна ; Національний університет харчових технологій. – Київ, 2016. – 24 с.