Енергозбереження в м’ясопереробній галузі промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті питання практичного використання деяких заходів щодо енергозбереження в м’ясопереробній галузі промисловості.

Опис

Ключові слова

вторинні енергоресурси (ВЕР), вторичные энергоресурсы (ВЭР), secondary energy resource (SER), паливно-енергетичні ресурси (ПЕР), тепловикористовуючі установки (ТВУ), пароконденсатна суміш, відхідні гази, утилізація, топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), теплоиспользующие установки (ТИУ), пароконденсатная смесь, отходящие газы, утилизация, fuel - energy resources (FER), heat utilization plant (HUP), condensate-steam mixture, waste gases, utilization, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Енергозбереження в м'ясопереробній галузі промисловості / В. І. Павелко, Я. І. Засядько, А. І. Заславський, О. М. Рябчук // Наукові праці НУХТ. - 2010. - № 32. - С. 37-39.

Зібрання