Стабілізація забарвлення комбінованих текстуратів для м’ясної промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В результаті проведених досліджень розроблений спосіб стабілізації бетаіну буряку за допомогою буферних комплексів харчових кислот та солей. Для розширення використання бурякового барвника у виробництві м’ясопродуктів розроблена технологія виробництва рослинно-тваринних білоквмісних текстуратів. As a result of research has been developed method of stabilization beet pigment with the help buffer systems of food acids and salts. For use beet dye for meat products was developed technology of plant-animal protein texturates.

Опис

Ключові слова

стабілізація, м’ясопродукти, буферна ємність, комбіновані текстурати, барвник, бетаїн, stabilization, meat products, buffer capacity, combined texturates, dye, betaine, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пасічний, В. М. Стабілізація забарвлення комбінованих текст уратів для м’ясної промисловості / В. М. Пасічний, І. В. Кремешна, І. З. Жук // Науковий вісник львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – 2003. - № 2 (Том 5). - Ч. 1. – С. 170-174.

Зібрання