Пристрій для переорієнтування сформованих пакетів (Патент на винахід №95754)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для переорієнтування сформованих пакетів, що включає носії, виконані у вигляді карманів з захватами, який відрізняється тим, що додатково включає конусоподібний копір змінного профілю, по якому переміщується підпружинений ролик, на штоку якого шарнірно з'єднані важелі поворотних захватів кармана, механізм регулювання місцеположення поворотних захватів кармана з фіксатором, дві замкнені напрямні для просторового переміщення кармана на трьох опорних роликах, закріплених на нижньому несучому дні, та шарнірне з'єднання карманів рухомою ланкою з поворотним барабаном. A device for reorienting existing package that includes media in the form of pockets of delight, wherein further comprising conical profile copier variable on which moves the spring-loaded clip on the rod is pivotally connected levers grips pocket rotary mechanism regulating location turning seizures pocket with lock , two shut guides spatial displacement pocket on three supporting rollers attached to the lower carrier days and swivel pockets floating element with swivel drum.

Опис

Ключові слова

пристрій, сформований, пакети, device, existing, packages, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 95754 UA, МПК (2011.01) B65B 7/00. Пристрій для переорієнтування сформованих пакетів / Гавва О. М., Деренівська А. В., Кривопляс-Володіна Л. О., Масло М. А. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № a201013166 ; заявл. 05.11.2010 ; опубл. 25.08.2011, бюл. № 16/2011 р.

Зібрання