Глобалізація товарних відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто глобалізацію світової економіки як процес, пов’язаний з зростаючою економічною відкритістю, ростом економічної взаємозалежності та з поглибленням інтеграції у світову економіку. We consider the globalization of the world economy as a process that is associated with increasing economic openness, growing economic interdependence and deepening integration into the world economy.

Опис

Ключові слова

глобалізація товарних відносин, the globalization of commodity relations, міжнародна торгівля, міжнародні інвестиції і міжнародні фінанси, економічна інтеграція, international trade, international investment and international finance, economic integration, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Нікітіна, Т. А. Глобалізація товарних відносин / Т. А. Нікітіна // Державне регулювання торгівлі у ринкових умовах : міжнар. наук. – практ. конф., 24-26 жовтня 2001р.: тези доп. – К.: КДТЕУ. С. 304-305.