Ферум у забезпеченні здорового харчування та подоланні залізодефіцитних тенденцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ферум (Fe) — «будівельник гемоглобіну», котрий необхідний для життєдіяльності як рослинного, так і тваринного організму. Ферум накопичується в печінці, селезінці та кістковому мозку у вигляді білка феритину, який сприяє утворенню гемоглобіну в міру необхідності. Низький рівень феритину в крові вказує на наявний дефіцит заліза. Iron (Fe) - «builder hemoglobin", which is necessary for life as vegetable and animal body. Iron accumulates in the liver, spleen and bone marrow as ferritin protein that promotes the formation of hemoglobin as needed. Low levels of ferritin in the blood indicates an existing iron deficiency.

Опис

Ключові слова

здорове харчування, тваринні організми, гемоглобін, healthy eating, animal organisms, hemoglobin, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Омельченко, Х. В. Ферум у забезпеченні здорового харчування та подоланні залізодефіцитних тенденцій / Х. Омельченко, М. Полумбрик // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 листопада 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 321-322.