Роль батьків у житті студентів НУХТ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено комплексному розгляду проблемі виховання. This article dedicates to the complex review of the teaching problem.

Опис

Ключові слова

поведінка, особистість, соціум, behavior, person, society, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Клочков, І. В. Роль батьків у житті студентів НУХТ / І. В. Клочков, М. Берегла // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 75-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2009 р. – Київ : НУХТ, 2009. – Ч. 1. – С. 30.