Вибір конкурентних стратегій для хлібопекарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

стратегія, конкурентна стратегія, strategy, competitive strategy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Литвинюк, О. П. Вибір конкурентних стратегій для хлібопекарських підприємств / О. П. Литвинюк // Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. - К.: НУХТ, 2008. - С. 47.