Відкриті заняття у вищих навчальних закладах як форма контролю процесу навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначається роль відкритого заняття у вищому навчальному закладі як форма контролю процесу навчання. Розглядаються види відкритих занять, вимоги до їх проведення та критерії, за якими їх оцінюють; надаються рекомендації до проведення відкритого заняття у формі традиційної лекції.
The role of demonstration lesson at higher educational establishment as a form of monitorinq academic process is beinq determined. The types of demonstration lessons, the demands made on then, and criteria by which they should be estimated are beinq considered; the recommendations are made as to conductinq a demonstration lesson in the form of traditional lecture.

Опис

Ключові слова

відкрите заняття, контроль процесу навчання, критерії оцінювання відкритих занять, педагогічні технології, demonstration lesson, monitorinq academic process, criteria by which they should be estimated, pedagogic technologys, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Еш, С. М. Відкриті заняття у вищих навчальних закладах як форма контролю процесу навчання / С. М. Еш // Вища школа. - 2012. - № 3. – С. 84-91.

Зібрання