Комплексне вирішення виробництва сухарних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нами досліджено вплив механічної обробки та методів її здійснення для тіста, яке бродить під тиском, на зміну структурно-механічних властивостей тіста, якість готових виробів, а саме на стан поверхні та їх пористість. We studied the effect of mechanical treatment and methods of operation for the test pressure which roams, replace structural and mechanical properties test, the quality of finished products, namely on surface and porosity.

Опис

Ключові слова

екструдування, газонаповнене тісто, циліндричний канал, extruding, gas-filled dough, cylindrical channel, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Кравченко, О. І. Комплексне вирішення виробництва сухарних виробів / О. І. Кравченко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доп. 77-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 11—12 квітня 2011 р. - К : НУХТ, 2011. - Ч. ІІ. - С. 11.