Підходи до ефективного управління змінами на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Існують різні підходи до змін на підприємстві: реінжиніринг бізнес-процесів та соціально-технічне конструювання. А також можливе комбінування цих підходів. There are different approaches to changes in the enterprise business process reengineering and socio-technical design. Also possible combination of these approaches.

Опис

Ключові слова

ефективного управління, реінжиніринг, соціально-технічне конструювання, socio-technical design, effective management, reengineering, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Стахурська, С. А. Підходи до ефективного управління змінами на підприємстві / С. А. Стахурська // Управління сучасним підприємством : матеріали ІХ-ї Міжнародої науково-практичної конференції, 25–26 квітня 2013 р. : тези доп. — К. : НУХТ, 2013. — С. 157-159.