Комунікативний вакуум в умовах глобалізованого світу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В науковій роботі проаналізовано основні передумови виникнення комунікативного вакууму. Розглянуто наслідки та загрози цього явища для культурної та національної ідентичності. Запропоновано діалог як найефективніший засіб формування мовленнєвої особистості та спосіб вираження особистісної самобутності. In scientific work the basic preconditions of the emergence of communicative vacuum are analyzed. The consequences and threats of this phenomenon for cultural and national identity are considered. Dialogue is proposed as the most effective means of forming a speech person and a way of expressing a personality identity.

Опис

Ключові слова

комунікативний вакуум, інформація, суспільна свідомість, стратифікація, культурна ідентичність, communicative vacuum, information, public consciousness, stratification, cultural identity, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Калюжна, Ю. А. Комунікативний вакуум в умовах глобалізованого світу / Ю. А. Калюжна // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 16 травня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. - С. 25-26.