Автоматизація виробничих процесів харчових технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені методи лінійної теорії автоматичного регулювання (ТАР) та сучасної теорії автоматичного керування (ТАК), які застосовуються при розробленні систем автоматизації технологічних процесів харчових виробництв.Розглянуті методи вимірювань технологічних параметрів та забезпечення їхньої точності. Наведені бібліографічні посилання відображають основні напрямки і методи, які використовуються останнім часом при розробленні сучасних автоматизованих систем керування та при синтезі відповідних керувальних діянь. Bringing the methods of linear control theory (LCT) and modern control theory (MCT), which are used in the development of process automation systems of food production. The methods of measurement of process parameters and to ensure their accuracy. These bibliographic references reflect the basic directions and methods used in recent years in the development of modern automated control systems and the synthesis of the corresponding control actions

Опис

Ключові слова

теорія автоматичного регулювання, керування, об’єкт, системний аналіз, синтез керування, лінійність-нелінійність, математична модель, передавальна функція, алгоритм керування, оптимізація, критерій, стійкість, якість, theory of automatic regulation, control, object, system analysis, synthesis control, linearity, nonlinearity, mathematical model, transfer function, control algorithm, optimization criterion, stability, quality, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гончаренко, Б. М. Автоматизація виробничих процесів харчових технологій : підручник / Б. М. Гончаренко, А. П. Ладанюк. – К. : НУХТ, 2014. – 530 с.