Мережноцентричне управління пивоварним виробництвом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Реалізація мережноцентричного управління технологічними процесами пивоварного виробництва дозволить відтворювати: 1. Аналіз сумарних взаємних впливів факторів, як безпосередніх, так опосередкованих через проміжні фактори (статичний аналіз); 2. Аналіз можливих змін стратегічних факторів системи на часовому інтервалі керування. The implementation of network centric process control brewing industry will play: 1 Analysis of total mutual impact, both direct indirect through intermediate factors (static analysis); 2 Analysis of possible changes in the strategic factor system in the time interval control.

Опис

Ключові слова

мережноцентричне управління, інформатизація, пивоварне виробництво, of network centric management, informatization, brewing industry

Бібліографічний опис

Якименко, В. Мережноцентричне управління пивоварним виробництвом / Валентин Якименко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 411-412.