Спосіб отримання олії з волоських горіхів (Патент на корисну модель № 87957)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб отримання олії з волоських горіхів відрізняється тим, що м'ятку зволожують водяною парою до вологості 7,2…9,8 %, далі проводять оброблення м'ятки в електромагнітному полі надвисокої частоти потужністю 720…900 Вт протягом 5…15 хв. Method of obtaining oil from walnuts different in that oil seed is moistened by water vapor to the moisture 7.2...9.8 %, then it is carried out processing of oil seed in the electromagnetic field of ultrahigh frequency with power of 720…900 W for 5...15 minutes.

Опис

Ключові слова

олія з волоських горіхів, walnuts oil, електромагнітне поле надвисокої частоти, electromagnetic field of ultrahigh frequency, м’ятка, oil seed, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Патент 87957 UA, МПК A23L 1/00 (2014.01), A23D 9/00 (2014.01). Спосіб отримання олії з волоських горіхів / С. В. Іванов, Л. Ю. Арсєньєва, В. В. Манк, С. І. Усатюк, Т. А. Королюк, Г. Л. Дербугова ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201311134 ; заявл. 18.09.2013 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4/2014.

Зібрання