Виробництво пектину із корене-, бульбоплодів за технологією УДУХТ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1994

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Традиційна технологія виробництва пектину передбачає кислотний гідроліз, що вимагає використання мінеральної кислоти (соляної, азотної або сірчаної). Наявність їх у технологічних середовищах обумовлює особливі вимоги до технологічного процесу та його обладнання. Traditional technology of pectin involves acid hydrolysis, which requires the use of mineral acids (hydrochloric, nitric or sulfuric). Their presence in the technological environment makes special demands on the process and its equipment.

Опис

Ключові слова

пектин, гідроліз, мінеральні кислоти, пектин, pectin, hydrolysis, mineral acids, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Виробництво пектину із корене-, бульбоплодів за технологією УДУХТ / В. М. Таран, І. С.Гулий, М. С. Карпович, М. І. Сороколіт, І. О. Кропивницька, Л. В. Донченко, Л. Д. Бобрівник, А. М. Гнатенко // Цукор України. – 1994. - №2. - С. 22.

Зібрання