До розрахунку витрат енергії на процес замішування тіста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Останні теоретичні та експериментальні дослідження процесу замішування пшеничного тіста доводять необхідність внесення змін в методику розрахунку витрат енергії на процес замішування, виключення формального підходу до даного процесу та врахування витрат енергії на структурні перетворення, які є визначальними з точки зору і витрат енергії і якості тістового напівфабрикату.Recent theoretical and experimental studies of the process of mixing wheat dough prove the need to introduce changes in the methodology for calculating energy costs for the process of mixing, the exclusion of the formal approach to this process and the consideration of energy costs for structural transformations that are defining in terms of energy consumption and quality of dough semifinished products.

Опис

Ключові слова

Тісто, замішування, енергія, energy, dough, kneading, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

До розрахунку витрат енергії на процес замішування тіста / А. Анісімов, М. Ільчук, В. Рачок, Ю. Теличкун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 32.