The development of electronic multilingual terminological dictionary for teaching business languages at National University of Food Technologies

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The theses present the notion of an electronic multilingual terminological dictionary and the methodology for its usage in teaching business English at the National University of Food Technologies.У тезах представлено поняття електронного багатомовного термінологічного словника та методика його застосування на заняттях з ділової англійської в Національному університеті харчових технологій. В тезисах представлено понятие электронного многоязычного терминологического словаря и методика его применения на занятиях по деловому английскому в Национальном университете пищевых технологий.

Опис

Ключові слова

electronic dictionary, business language, електронний словник, ділова іноземна мова, электронный словарь, деловой иностранный язык, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Kovalchuk, O. The development of electronic multilingual terminological dictionary for teaching business languages at National University of Food Technologies / O. Kovalchuk // Innovative Technologies in Education: Building 9 of the International Scientific Conference, Simferopol-Yalta, 26-27 September 2013. - Yalta.: M-in Education and Science of Ukraine, Universities Republican "Crimean University for the Humanities," 2013. - P. 26-27.