The insurance's impact on food safety and food security

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження аналізує вплив та роль страхування у забезпеченні та поліпшенні харчової та продовольчої безпеки відповідно до міжнародного та національного досвіду. Отримані дані показують, що продовольча безпека є однією з найбільших проблем, з якими сьогодні стикається людство, проте страхування може бути важливим інструментом для зменшення ризиків безпечності харчових продуктів. Дослідження також припускає, що існує безліч ефективних методів, що забезпечують безпеку харчових продуктів. Аналіз показує, що існує чотири типи страхових продуктів, пов’язаних із безпекою харчових продуктів: загальна комерційна відповідальність; переривання бізнесу; відкликання товару; відповідальність за товар. The research analyzes the impact and role of insurance in ensuring and improving food safety and food security in accordance with international and national experience. The findings reveal that food security and safety is one of the biggest issues today facing humanity, but insurance can be a big instrument to mitigate to food safety and security risks. The study also suggests that there are a lot of effective methods providing food safety and security. The analysis shows that there are four types of insurance product related to the food safety and security: commercial general liability; business interruption; product recall; product liability.

Опис

Ключові слова

страхування, харчова промисловість, конкурентоспроможність підприємства, ефективність, продовольча безпека, food safety, insurance, food industry, competitiveness of enterprise, efficiency, food security, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Arych, M. The insurance's impact on food safety and food security / M. Arych // Resource and Energy Saving Technologies of Production and Packing of Food Products as the Main Fundamentals of Their Competitiveness : proceedings of the 7th International Specialized Scientific and Practical Conference, September 13, 2018. Kyiv : NUFT, 2018. – P. 52–57.