Математична модель солодосушарки в класі нестаціонарних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Технологічні об'єкти харчової промисловості, які працюють в умовах інтенсивних збурень є нестаціонарними, нелінійними та мають ряд невизначеностей. Нестаціонарність об'єктів харчової промисловості визначається тим що в процесі функціонування змінюються характеристики теплоносіїв, витрата сировини, навантаження сушарки, характеристики зовнішнього середовища. Technological objects food industry, operating under intense disturbances are non-stationary, non-linear and have a number of uncertainties. Non- stationarity of objects is determined by the food industry in the operation of changing the characteristics of fluids, consumption of raw materials, load the dryer, the characteristics of the environment.

Опис

Ключові слова

сушіння солоду, математична модель солодосушарки, нестаціонарні системи, dry malt, mathematical model solodosusharky, non-stationary system, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Герасименко, Т. М. Математична модель солодосушарки в класі нестаціонарних систем / Т. М. Герасименко // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 263.