Аналіз факторів розвитку міської системи розселення Столичного району

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Як і кожне складне та багатокомпонентне утворення, регіональні системи розселення в процесі свого функціонування та розвитку підлягають впливу різноманітних, як за своїм видом, так і способом дії, зовнішнім факторам. Причому, набір визначальних і другорядних факторів, а також інтенсивність їхнього впливу змінюється не лише в плані ієрархії систем розселення, але й у часовому вимірі. Like any complex formation and multi-regional settlement system during its operation and Development subject to various, both in its appearance, and mode of action, external factors. Moreover, a set of defining and secondary factors and the intensity of their impact varies not only in terms of the hierarchy of settlement systems, but also in the time dimension.

Опис

Ключові слова

розселення, resettlement, розвиток, development, дослідження, investigation, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Сологуб, Ю. Аналіз факторів розвитку міської системи розселення Столичного району / Юрій Сологуб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 560-561.