Аналіз внутрішніх та зовнішніх загроз економічній безпеці підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дано аналіз внутрішніх та зовнішніх загроз економічній безпеці підприємства.
The analysis of internal and external threats to the economic security of the enterprise.

Опис

Ключові слова

економічна безпека підприємства, economic security company, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, М. С. Аналіз внутрішніх та зовнішніх загроз економічній безпеці підприємства / М. С. Лисенко // Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчування людства у ХХІ столітті : 75-а наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2009 р. : тези доповідей. - 2009. – С. 80.