Інтенсифікація уварювання утфелів гідродинамічним способом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підвищення ефективності цукрового виробництва пов’язане з інтенсифікацією процесів тепло-масообміну під час уварювання утфеля. Результати теоретичного і експериментального дослідження робочих процесів покладені в основу гідродинамічного методу підсилення циркуляції у вакуум-апаратах періодичної дії. Розглянуті питання практичного використання цього методу інтенсифікації. An increase of efficiency of saccharine production is intensification of processes of thermal mass-transfer during obtain of mixture. The results of theoretical and experimental research of workings processes are fixed in basis of hydrodynamic method of strengthening of circulation in vacuuv apparatus of batch-type and the questions of the practical use of this method of intensification are considered.

Опис

Ключові слова

розчин, вакуум-апарат, гідродинаміка, теплообмін, масообмін, температура, вдування пари (газу), інтенсифікація, кипятильні труби, циркуляція, утфель, цукор, boiling pipes, vacuum pans, hydrodynamics, heat exchange, mass-transfer, temperature, insufflation of pair (gas), intensification, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Кулінченко, В. Р. Інтенсифікація уварювання утфелів гідродинамічним способом / В. Р. Кулінченко, Д. В. Каптановський // Харчова промисловість. - К., 2012. - С. 88-94.

Зібрання