Безпроводові технології передавання даних АТП

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Системи управління сучасними автотранспортними підприємствами (АТП) являють собою динамічні ІС із гілками зворотного зв'язку. Для побудови ланок зв'язку між рухомими учасниками виникає гостра необхідність побудови швидких та надійних каналів передавання даних. В межах мегаполісів, зазвичай, використовують системи пакетної передачі даних на основі національних стільникових операторів. Сучасні служби таксі рідко дублюють дані за допомогою службового УКХ каналу зв'язку. Management systems of modern motor transport enterprises (ATP) is a dynamic IP with the branches feedback. To build communication links between mobile participants there is an urgent need to build a fast and reliable data connection. Within cities typically offer packet data based on national mobile operators. Modern taxi service rarely duplicate data with official FM channel.

Опис

Ключові слова

автотранспорт, перевірка, комплекс, підприємство, vehicles, check, complex, enterprise, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Олещенко, Л. М. Безпроводові технології передавання даних АТП / Л. М. Олещенко, А. О. Мошенський // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 745.