Аналіз асортименту хліба та хлібобулочних виробів оздоровчого призначення на ринку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналіз асортиментної політики підприємств хлібопекарської галузі свідчить про те, що практично на всіх підприємствах випускаються вироби, призначені для профілактичного харчування. Сьогодні споживачі прагнуть купувати, в першу чергу, якісний, смачний і корисний хліб. Тому сегмент високоякісних хлібобулочних виробів функціонального призначення буде успішно розвиватися. І важливим моментом у його розвитку є грамотний маркетинг − така продукція повинна бути якісно представлена кінцевому споживачу: наприклад, комплексне наочне уявлення − від барвистої і яскравої упаковки до грамотного і доступного роз'яснення користі продукту
Analysis of product policy business baking industry suggests that virtually all firms produced products intended for preventive nutrition. Today's consumers want to buy in the first place, quality, tasty and healthy bread. Therefore sehment quality bakery functionality will flourish. And an important point in its development is competent marketing - such products should be qualitatively represented by the final consumer, eg, complex visual representation - from the colorful and vibrant packaging to competent and accessible explanation of the benefit of the product

Опис

Ключові слова

хліб, хлібобулочні вироби, оздоровчі продукти, bread, bakery, wellness products, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. О. Аналіз асортименту хліба та хлібобулочних виробів оздоровчого призначення на ринку України / Н. О. Стеценко, М. Д. Землінська // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : Всеукраїнька наук.-практ. конф., Київ, 30 жовтня 2012 р. - К. : НУХТ. - 2012. - С. 236-238.