Дослідження впливу екстрактів з нетрадиційної рослинної сировини на якісні показники морозива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The phytocompositions of several plants with potential antioxidant activity were developed. Оrganoleptic, physicochemical, structural and mechanical сharacteristics of the experimental samples of ice cream with the addition of water and serum extracts from plants were studied. The ice cream samples containing extracts showed better structural, mechanical, organoleptic properties and higher nutritional value than the control. The change of quality of ice cream with plant extracts during their storage for 30 days not deteсted.Розроблено склад композицій з лікарської рослинної сировини, одержано екстракти, що володіють антиоксидантними властивостями. Досліджено органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні показники якості експериментальних зразків морозива з додаванням водних та сироваткових екстрактів з фітокомпозицій. Встановлено, що внесення екстрактів сприяє покращенню структурно-механічних властивостей та харчової цінності продукту. Дослідженнями показано відсутність змін показників якості морозива з рослинними екстрактами при зберіганні протягом 30 діб.

Опис

Ключові слова

рослинна сировина, plant matherials, фенольні сполуки, морозиво, антиоксиданта активность, phenolic compounds, antioxidant activity, ice cream, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Іванова, В. Д. Дослідження впливу екстрактів з нетрадиційної рослинної сировини на якісні показники морозива / В. Д. Іванова, Н. М. Каряка // Харчова наука і технологія. – 2011. – № 2. – С. 55─59.

Зібрання