Eco-wine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Eco-friendly products are gaining in popularity, and at present various claims are being used to attract the "green" consumer. In the food and beverage industry, many official and private stickers touting the purity of the food or beverage compete as a cue with the aim of attracting both core and peripheral green consumers. "Organic" is one of these claims. However, there is very little about organic wine consumers.
Екологічно чисті продукти набувають все більшої популярності, і в даний час використовуються різні заяви, щоб залучити «зеленого» споживача. У харчовій промисловості та індустрії напоїв багато офіційних і приватних наклейок, що рекламують чистоту їжі чи напоїв, конкурують як репліка з метою залучення як основних, так і периферійних зелених споживачів. «Органічне» є одним із цих тверджень. Проте про споживачів органічного вина дуже мало.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра іноземних мов професійного спрямування, bio-wine grapes grow, eco-friendly products, organic viticulture, біовинні сорти винограду, екологічно чисті продукти, органічне виноградарство

Бібліографічний опис

Pokhylenko, A. Eco-wine / A. Pokhylenko, I. Forostiuk, I. Babych // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 87 International scientific conference of young scientist and students, April 15-16, 2021. – Kyiv : NUFT, 2021. – Part 3. – P. 495