Шляхи автоматизації визначення вмісту крохмалю в перероблюваній картоплі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонований густинний метод визначення крохмальності проби картоплі при її прийманні чи переробці на спирт або крохмаль передбачає автоматичне вимірювання лише трьох величин (маси проби на повітрі та у воді і температури води), за якими легко провести обчислення крохмальності цієї проби, яке також просто автоматизувати.

Опис

Ключові слова

картопля як сировина, вміст крохмалю, автоматизація визначень, густинний метод визначення, ваги Парова, некрохмальні сухі речовини, поправки на поверхневу вологу і температуру води, картофель как сырье, содержание крахмала, автоматизация определений, плотностный метод определения, весы Парова, некрахмальные сухие вещества, поправки на поверхностную влагу и температуру воды, potatoes as raw materials, starch content, automation of the definitions, density method for determining, scales parovs, non-starch dry matter, adjustment for surface moisture and temperature of the water, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гончаренко, Б. М. Шляхи автоматизації визначення вмісту крохмалю в перероблюваній картоплі / Б. М. Гончаренко, Л. Г. Віхрова // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : зб. наукових праць КДТУ. – 2002. – № 11. – С. 3-6.

Зібрання