Основні аспекти управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В міру розвитку економічних реформ в Україні все більша увага приділяється якості. В даний час однією із серйозних проблем для українських підприємств є створення системи якості, що дозволяє забезпечити виробництво конкурентоздатної продукції. To the extent of the development of economic reforms in Ukraine more and more attention is given to quality. One of the most serious issues for Ukrainian enterprises nowadays is the establishment of quality system that would allow to provide customers with competitive products.

Опис

Ключові слова

якість, якість продукції, підприємство, хлібопекарська галузь, показники, внутрішні фактори, ефективність, quality, quality of products, enterprise, bakery sector, indexes, internal factors, efficiency, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Основні аспекти управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості / Ю. Л. Труш // Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : 5-а Міжнародна науково-практична конференція : тези доп. - 2009. - С. 46.