Спосіб очищення стічних вод від сполук хрому (патент на корисну модель №133928)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Заявлений спосіб очищення стічних вод від сполук хрому в потоці, в якому розміщують тіла обтікання - кавітатори. Операцію нейтралізації здійснюють в зоні дії кавітації. Реагент підводять в зону дії кавітації через кавітатор в кількості 1,25±0,5 г на 1 л оброблюваної води.
A method for treating wastewater from chromium compounds in a flow in which cavitators are placed is claimed. The neutralisation operation is carried out in the cavitation zone. The reagent is supplied to the cavitation zone through the cavitator in the amount of 1.25±0.5 g per 1 l of treated water.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, department of Foodstuff Expertise, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, очищення стічних вод, кавітатори, очищення від сполук хрому, wastewater treatment, cavitators, cleaning from chromium compounds

Бібліографічний опис

Патент 133928UA, МПК C02F 1/70 (2006.01), C02F 103/00. Спосіб очищення стічних вод від сполук хрому / Литвиненко О. А. , Штефан Є. В., Бойко Ю. І., Пащенко Б. С. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u2018 11709; заявл. 28.11.2018; опубл. 25.04.2019, бюл. №8/2019 р.

Зібрання