Склад харчової емульсії (патент на винахід № 119410)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад харчової емульсії містить кукурудзяну олію, воду та емульгатор. Як емульгатор застосовано казеїнат натрію та емульгатор «Твердий-2 (Т-2)". The composition of the food emulsion contains corn oil, water and emulsifier. As an emulsifier, sodium caseinate and an Tier-2 (T-2) emulsifier were used.

Опис

Ключові слова

харчова емульсія, казеїнат натрію, молоковмісний продукт, food emulsion, sodium caseinate, milk-containing product, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 119410 UA, МПК А23С 11/04, А23С 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії / Устименко І.М., Поліщук Г.Є.; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 201803544; заявл. 03.04.2018; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11, 2019р.

Зібрання