Українська отаманщина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Отаманщина як оригінальна форма суспільного руху періоду Директорії 1918-1919 рр. посідає чільне місце серед недостатньо вивчених проблем Української революції 1917-1921 рр. Це явище суттєво вплинуло на засади внутрішньої та військової політики УНР 1919 року, негативно позначившись на результатах боротьби за державну незалежність. Otamanschina as the original form of social movement period 1918-1919rr Directory. occupies a prominent place among the insufficiently studied problems of Ukrainian revolution of 1917-1921. This phenomenon significantly influenced the principles of domestic and military policy UPR 1919 poznachyvshys negatively on the results of the struggle for independence.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, історія України, отаманщина, українська отаманщина, history of Ukraine, Otamanschina, Ukrainian Otamanschina

Бібліографічний опис

Береговий, С. І. Українська отаманщина / С. І. Береговий // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 24.