Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Завдання фізичної освіти - навчити студентів користуватися набутими знаннями, щоб використовувати засвоєні уміння і навички в практичній діяльності. Окрім виконання специфічної функції, фізична освіта сприяє більш ефективному вирішенню функцій освіти, а також її видів: розумової, політичної, професійної тощо. Таким чином, фізична освіта як вид освіти - спеціально організований педагогічний процес, спрямований на всесторонній фізичний розвиток студентської молоді, їх специфіку підготовки до виконання соціальних обов'язків у суспільстві. Objectives of Physical Education - to teach students to use the knowledge gained to use the lessons and skills in practice. In addition to specific features, physical education contributes to more effective decision functions of education and its types: intellectual, political, professional and so on. Thus, physical education as a form of education - specifically organized educational process aimed at a comprehensive physical development of students, their specific training to fulfill social responsibilities in society.

Опис

Ключові слова

фізичне виховання студентів, physical education of students, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Павлюк, І. С. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп / І. С. Павлюк // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції. / за заг. ред. І. І. Вржеснєвського. - К.: НАУ, 2012. - 174 с.