Визначення ступенів руйнування об’єкта

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основною задачею дослідження було визначення сили руйнівної дії повітряної вибухової хвилі. В результаті проведеної роботи визначено, що в залежності від форми зразка, його поверхні, відстані до генератора хвиль і його потужності складові удару Wk і Wp будуть різні. Порівнюючи їх, можна визначити та запропонувати рекомендації до захисту промислових об’єктів та технологічного обладнання від руйнування. The main aim of the study was to determine the strength of the ravages of air blast. As a result of this work identified that, depending on the shape of the sample's surface, the distance to the wave generator and its power components Wk and Wp effort will be different. By comparing them, we can identify and propose recommendations for the protection of industrial facilities and process equipment from damage.

Опис

Ключові слова

повітряна вибухова хвиля, енергія удару, air blast wave, impact energy

Бібліографічний опис

Буряк, Л. В. Визначення ступенів руйнування об’єкта / Л. В. Буряк , Н. В. Володченкова // 79-а Міжнародна наук. конф. студ., аспір. і молод. вчених, Київ, 15 – 16 квітня 2013 р. – К. : НУХТ, 2013. – Ч. II. - С. 733-734.