Інноваційне обґрунтування процесу ВЕД обробки вовни в системі КТІОЛ-I

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Система КТІОЛ-I (Комплексні Технології, Інжиніринг, Обладнання, Лінії) початково була спрямована на синтез ліпідовмісних продуктів спеціального призначення з наноструктурою для використання в області високих тисків. KTIOL System-I (Integrated Technology, Engineering, Equipment, Lines) initially was focused on the synthesis of specific products lipidovmisnyh purpose of nanostructures for use in high pressure.

Опис

Ключові слова

наноструктура, вовна, ліпідовмісні продукти, nanostructures, lipidovmisni products, wool, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Інноваційне обґрунтування процесу ВЕД обробки вовни в системі КТІОЛ-I / М. І. Осейко, В. М. Пасічний, Т. І. Романовська та ін. // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 317.