Управління майном підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра фінансів, майно, необоротні активи, оборотні активи, управління майном, інвестиційний проєкт, фінансування

Бібліографічний опис

Галушко, Т. М. Управління майном підприємства : кваліфікаційна робота ... магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Тетяна Миколаївна Галушко ; наук. керівник Наталія Іванівна Климаш. – Київ, 2022. – 102 с.