Оцінка ефективності інвестиційних проектів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ефективність використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій залежить від впливу значної кількості різноманітних організаційно-економічних, технічних і фінансових чинників. Це вимагає ретельного обгрунтування розробки і оцінки кожного проекту. Efficiency of capital investments and financial investments is affected by a large number of different organizational and economic, technical and financial factors. This requires careful justification of the development and evaluation of each project.

Опис

Ключові слова

оцінка ефективності, інвестиційні проекти, фінансові інвестиції, evaluation of the effectiveness, investment projects, financial investments, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / Анна Москаленко, Вікторія Москаленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 106-107.