Гігієнічні аспекти проектування пакувального обладнання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

До пакувального устаткування, що відповідає гігієнічним вимогам, відносять устаткування з неасептичними технологіями упаковки. Таке пакувальне устаткування в процесі своєї роботи не повинне допускати збільшення кількості небажаних мікроорганізмів в продук-ті. У статті описуються алгоритм проектування устаткування з урахуванням гігієнічних вимог; вимоги до устаткування для гігієнічного пакування; конструктивні вимоги до елементів пакувальної техніки. For packaging equipment, which meets hygiene requirements, include equipment with no aseptic packaging technology. Such pa¬ckaging during its work equipment should not be allowed to increase the quantity of unde¬sirable microorganisms in the product. This article describes algorithm design of equip¬ment based hygiene, hardware requirements for hygienic packaging, design requirements for components for packaging technology.

Опис

Ключові слова

упаковка, packaging, устаткування, гігієнічні вимоги, конструктивні елементи, equipment, hygiene requirements, structural elements, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Гігієнічні аспекти проектування пакувального обладнання / А. П. Беспалько, О. М. Гавва, С. В. Токарчук, С. М. Шевченко // Упаковка. - 2010. - № 1. - С. 38-42.

Зібрання