Зміна якості сушених плодів глоду при зберіганні у картонно-паперовій тарі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі розглянуто питання переробки фруктової сировини і виробництва продуктів харчування та її зберігання з дотримання оптимальних технологічних параметрів та з мінімальною втратою поживних нутрієнтів. Так, сушені плоди глоду, за раціонально підібраних параметрів зберігання та виду упаковки, мають низку переваг перед свіжою - широко використовуються як в медицині для виготовлення лікарських препаратів, а також як біологічно активна добавка до їжі. The paper considers the issues of processing of fruit raw materials and food production and its storage in compliance with optimal technological parameters and with minimal loss of nutrients. Thus, dried hawthorn fruits, with rationally selected storage parameters and type of packaging, have a number of advantages over fresh - widely used in medicine for the manufacture of drugs, as well as a biologically active food supplement.

Опис

Ключові слова

сушіння, глід, упакування, зберігання, кафедра технології консервування, drying, hawthorn, packing, storage

Бібліографічний опис

Зміна якості сушених плодів глоду при зберіганні у картонно-паперовій тарі / В. І. Войтовська, Я. В. Євчук, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 243-244