Організаційні основи управління в студентському спорті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-01

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогоднішній день студентська молодь являється найбільшою категорією населення за численним складом, організованою за місцем здобуття освіти. У статті проводиться аналіз основ управління в студентському спорті. Розглядається специфіка і особливості занять фізичним вихованням і спортом в вищих навчальних закладах. For today student youth is the largest category of the population in a large number, organized at the place of education. The article analyzes the basics of management in student sport. Specificity and peculiarities of physical education and sports in higher educational institutions are considered.

Опис

Ключові слова

навчальний заклад, студентський спорт, education institution, student sport, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Розпутній, О. П. Організаційні основи управління в студентському спорті / О. П. Розпутній // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 44. ‒ С. 564-568.